">
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Snel vacatures zoeken

Software Tester

Profiel Software Tester

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Je draagt bij aan het testen van onze applicaties, waarbij je zowel GUI-testen doet inclusief de web- /rest-servicelaag, als ook een flinke testinspanning levert op de backend en de database.

Naast functionele en meer technischer testen, die gericht zijn op één van onze deelsystemen, zet je je ook in voor integratietesten, waarbij je de interfacing met de omgeving test.

Al je testen breng je onder in een geautomatiseerde variant, zodat ze herhaalbaar en stabiel zijn, inpassen in de continuous integration straat (gebaseerd op Jenkins) en de geautomatiseerde regressietesten dienen, die dagelijks/’s nachts draaien. We werken onder meer met Fitnesse, Robot en de testsuite Parasoft, voor zowel functionele- als load- en performancetests. Voor security scans gebruiken we BurpSuite.

Je bijdrage dient zich te conformeren aan de werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done. Daarbij ben jij de spokesman van het team als het gaat om dekkingsgraad van je tests en de kwaliteit die je als team weet te bereiken.

Wat heb je daarbij nodig? Theoretische kennis van software testen, met als uitgangspunt ISTQB, waarin je dan ook gecertificeerd bent. Daarnaast moet je thuis zijn in exploratory testing, en begrip hebben van het gedachtegoed rondom Context Driven Testing. Je laat ons zien dat je hierin actuele kennis hebt opgedaan via o.m. bronnen op internet, blogs en dat je weet hebt van vooraanstaande auteurs/boegbeelden op actueel testgebied. Ook laat je dit merken door je aanvullende trainingen. In je gesprek met ons weet je jezelf te positioneren als stevige gesprekspartner over software testen in een agile team, met toepassing van continuous integration.

Gevraagd Software Tester

Diploma op HBO niveau
Kennis van berichtverwerking in (een keten van) ICT-systemen, middels XML-en XSLT-berichten.
Ervaring opgedaan in een agile omgeving.
Verdiept in theorie rondom exploratory testing.

Bedrijfsprofiel Software Tester

Beschrijving directie/afdeling
De inzet vindt plaats binnen de directie Operatie van de Justitiële Informatiedienst. De afdeling waarbinnen de inzet plaatsvindt is Portalen & Samenwerking. Daarbinnen vindt vanuit deze detavastopdracht inzet plaats in het Jeugddomein.

De afdeling zorgt voor de ontwikkeling aan, en verbetering van de zogeheten Jeugd-systemen, te weten GCOS en IFM. Daarbij behoort applicatief onderhoud en de levering van expertise aan onze ketenpartners. De afdeling werkt vanuit Almelo en bestaat uit 5 teams voor 5 verschillende toepassingen. Elke team bestaat uit ongeveer 10 fte, en werkt devops, met inzet van agile/scrum.

Je draagt in de Jeugdteams bij vanuit de rol software tester; je inzet is gericht op verschaffen van informatie over onder andere de kwaliteit van gebouwde functionaliteit. Met daarbij jouw mening en professionele bijdrage naar het team: hoe weeg jij af of een bepaald stuk software naar productie kan? Je kadert je werkzaamheden in op basis van het doel dat Justid nastreeft: partijen in de justitiële ketens goed en tijdig te informeren, en daarmee Nederland veiliger en rechtvaardiger te maken. Al onze werkzaamheden kennen dan ook een groot maatschappelijk belang, en daar draag jij iedere dag weer aan bij.

Locatie

Almelo

Publicatie datum

25.06.2021

Contactpersoon

@sQout