">
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Vacature aanmelden
  • No Cure, No Pay
  • Snel de juiste kandidaat
  • Vast en/of tijdelijk personeel

 

Vacature aanmelden

Juridisch secretaresse Spijkenisse


				Juridisch secretaresse Spijkenisse
Naam: Juridisch secretaresse Spijkenisse

CV:

Personalia:
Naam :                  Corrie 
Nationaliteit :         Nederlandse
Geboortedatum :  1952
Woonplaats :        Spijkenisse

Opleidingen:
2004                     Tekstverwerkingscursus en rolprogramma Fidura Enterprise
2000                     Cursus “De rol in de secretaressepraktijk”van Van Swaaij Advocaten
1999                     Tekstverwerkingscursus Microsoft Word
1989                     Tekstverwerkingscursus WordPerfect 4.2
1969 - 1970          Cursus Nederlandse correspondentie algemeen
1968                     Typediploma
1966 - 1969          3 jaar Handelsavondschool “Mercurius” te Rotterdam

Werkervaring:
2008 - heden        Juridisch secretaresse, verschillende kantoren

Taken: Het zelfstandig opstellen van incasso- dagvaardingen, alsmede de daaraan verbonden administratieve verwerking en
termijnbewaking. Tevens in voorkomend geval het zelfstandig waarnemen van correspondentzaken, voorheen procuraten.

1993-2008             Dictafoniste /typiste en juridisch secretaresse, AG advocaten, voorheen Anema & Greve Advocaten te Rotterdam

Dictafoniste /typiste en juridisch secretaresse van de Chef de bureau in verband met de rol- en procuratieadministratie.
Tekstverwerkingsprogramma’s WP, Microsoft Word en Fidura Enterprise.
Tot 1995 secretaresse van één van de advocaten en de Chef de Bureau. Vanaf augustus 1998, na vertrek van de Chef de bureau, zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden op de rol- en procuratieadministratie verricht, inhoudende:
- nieuwe dossiers aanmaken.
- correspondentie, e-mail, fax- en telefoonverkeer met betrokken correspondenten, wederpartijen, deurwaarders, rechtbank Rotterdam en Kamer van Koophandel in alle rol- en rekestprocedures.
- inkomende stukken controleren of voor de betreffende procedure de benodigde originele stukken zijn bijgevoegd en de juiste aantal exemplaren meegestuurd zijn.
- stukken indienen bij de verschillende sectoren van de rechtbank Rotterdam volgens de daarvoor geldende beleidsregels en wettelijke termijnen.
- stukken naar deurwaarder(s) sturen met bijgevoegd de benodigde instructie(s) ter zake betekenen van stukken en beslagleggingen.
Indien nodig vooraf telefonisch overleg.
- termijnbewaking.
- in rolzaken correspondent tijdig vooraf naar instructies vragen en aangeven wat de mogelijkheden zijn indien geen stukken op een bepaalde rolzitting ingediend gaan worden. De daartoe benodigde handelingen naar de rechtbank en de wederpartij verrichten en bevestigen aan de correspondent.
- in het digitale rolprogramma de stukken en de rolmutaties van de rolzittingen verwerken en de rolberichten versturen naar de correspondent.
- bewaken en attenderen van de rolzaken van de advocaten binnen het kantoor en de daartoe te verrichten handelingen mededelen en zo nodig uitvoeren.
- tussentijds declareren van deurwaarderskosten en griffierechten,
sommeren, verwerken van betalingen in de dossiers.
- einddeclaratie maken en na betaling van declaratie, dossier schonen en archiveren.
In verband met de afschaffing van het verplicht procuraat, voorlichtingsdagen van de rechtbank bijgewoond.
In voorkomend geval alle voorkomende secretariële werkzaamheden verricht voor de advocaten van het kantoor.

1990-1993              Typiste, Moret Ernst & Young Belastingaccountants te Rotterdam.

Taken: Tekstverwerkingsprogramma WordPerfect 4.2.
Uitwerken van de jaarrekeningen en belastingaangiftes.

1989-1990               Uitzendbureau Dactylo te Schiedam

1. Stichting “De Schiedamse Molens”.
Typiste
2. Hudig-Langeveldt te Schiedam.
4 maanden fulltime als dictafoniste/typiste en afdelingssecretaresse

1969 - 1971            Facturiste/typiste en afdelingssecretaresse, “International”Verffabriek N.V. te Rotterdam.

Salarisindicatie:        2300 op basis van 24 uur

Beschikbaarheid:    Per direct voor 24 uur per week (maar van 9 Mei tot 11 Juli op vakantie)

 

Projectplace CBRE Global Investors (ING real estate) Avery Dennison Materials Nederland GGD Rotterdam KPMG Meijburg & Co Rotterdam TUI Nederland OCLC B.V. Testnet Flink B.V. Dockwise