">
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Snel vacatures zoeken

Secretariaatsmedewerker 36 uur .

Profiel Secretariaatsmedewerker 36 uur

Wie zoeken wij?
Een enthousiaste collega die organisatorische, secretariële en administratieve werkzaamheden verricht
ter ondersteuning van het afdelingshoofd en de medewerkers van het LBVr.
Je hebt inzicht in de ondersteuningsbehoeften van de teams van het LBVr, vraagt door naar de wensen
van medewerkers, maakt heldere afspraken en komt deze ook na, bewaakt (voortgang van) termijnen
en handelt proactief.
Je bent stressbestendig en kunt omgaan met “piekmomenten”. Ook kan je goed plannen en
organiseren, ben je flexibel, accuraat en zorgvuldig en heb je een goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid. Je beschikt over kennis van gebruikte kantoorautomatisering (Word, Outlook,
Powerpoint, Excel), hebt kennis van en inzicht in veel voorkomende administratieve processen en je
bent in staat om verbetervoorstellen te doen.
Inzicht in de organisatie van de Rechtspraak is een pre

Wat zijn de kerntaken?
Het plannen en organiseren van vergaderingen van landelijke overleggen en expertgroepen en de
ondersteuning van landelijke (thema)bijeenkomsten.
Je vraagt offertes op, verstuurt de uitnodigingen, monitort en verwerkt de aan- en afmeldingen, maakt
badges voor de deelnemers en fungeert als gastheer of gastvrouw tijdens de landelijke
(thema)bijeenkomst.
Wij vinden het belangrijk dat je meedenkt met degene die de themadag of vergadering inhoudelijk
voorbereidt en proactief voorstellen doet voor een goed verloop van de bijeenkomst. Eventuele
knelpunten signaleer je vroegtijdig. Je moet hiervoor snel kunnen schakelen.
Je werkt nauw samen met de officemanager en managementassistent.
Het secretariaat is ook verantwoordelijk voor het agendabeheer van het afdelingshoofd.

Gevraagd Secretariaatsmedewerker 36 uur

Je hebt MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een secretariële opleiding of meerdere jaren ervaring
als managementondersteuner. Je hebt organisatietalent, handelt proactief, neemt initiatief en
tegelijkertijd voer je je werk nauwkeurig uit.

Bedrijfsprofiel Secretariaatsmedewerker 36 uur

Het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak (LBVr) ondersteunt de Landelijke Overleggen
Vakinhoud (LOV's) bij hun streven naar het bevorderen van rechtseenheid en de juridische
kwaliteit en werkt ter ondersteuning van de juridische professionals van de rechtspraak.
In samenwerking met de juridische professionals van de gerechten zorgt het LBVr voor de
afstemming tussen de gerechten van vakinhoudelijke of praktische vraagpunten en de verspreiding
van relevante vakinhoudelijke informatie. Het LBVr draagt op die manier bij aan de
kennisontwikkeling en kennisdeling binnen de Rechtspraak.
Bij het LBVr werken ongeveer 40 medewerkers, waaronder stafjuristen en secretarissen

Standplaats
Standplaats: Den Haag. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken is in overleg mogelijk, sinds het uitbreken
van de coronacrisis wordt er meer thuisgewerkt. In overleg bepalen we hoe de verdeling tussen
thuiswerken en werken op kantoor er uit ziet

Arbeidsvoorwaarden Secretariaatsmedewerker 36 uur

Het gaat in eerste instantie om een periode van 6 maanden met optie tot verlenging naar vast
Uitstekend salaris goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket; tot € 3300,- obv 40 uur, afhankelijk van opleiding en ervaring

Locatie

Den Haag

Publicatie datum

12.04.2024

Contactpersoon

sQout